QÜESTIONARI DE SELECTIVITAT DE PROVA

Respon les següents preguntes

Question 1: El palet estàndard europeu té unes dimensions de (800 × 1 200) mm2 i pot tenir una massa màxima, juntament amb la càrrega, de 1 000 kg. La base d’una prestatgeria que per-met suportar aquest tipus de palets, de qualsevol massa autoritzada i sense apilar-los, és de (2 700 × 1 350) mm2. Quina massa ha de poder suportar un prestatge d’aquesta prestatgeria?

3 797 kg
1 000 kg
3 000 kg
3 375 kg

Question 2: Un motor de cotxe té quatre cilindres amb un diàmetre de 79,5 mm i una cursa de 80,5 mm cadascun. Quina és la cilindrada del motor?

1 598 cm^3
6 394 cm^3
2 035 cm^3
500 cm^3

Question 3: Un tacòmetre digital mostra el valor de la mesura amb cinc dígits i permet fer mesura-ments entre 1 min–1 i 99 999 min–1. La precisió és el valor més gran entre ± 0,02 % de la mesura o ± 1 min–1. Si el tacòmetre mostra 24 959 min–1, el valor real de la mesura està comprès entre:

24 949 min^–1 i 24 954 min^–1
24 958 min^–1 i 24 960 min^–1
24 954 min^–1 i 24 964 min^–1
24 458 min^–1 i 25 458 min^–1

Question 4: Un cargol avança a una velocitat de 5 mm/s quan es cargola a 200 min–1. Quin és el pas del cargol?

0,5 mm/volta
0,75 mm/volta
1,25 mm/volta
1,5 mm/volta

145 μm
200 μm
345 μm
No hi ha joc en aquest ajust

a)

b)

c)

a)

b)

c)

a)

b)

c)

a)

b)

c)

a)

b)

c)